Oferta

Plan zajęć: 1-29 lipca'18:

pn.: 17.45-19.15 średnio-zaawansowana

19.30-20.30 kurs jogi VI-VII

20.45-21.45 wstępny kurs jogi

wt.: 16.30-17.30 ciążowa (nowy termin!!!)

śr.: 17.45-19.15 średnio-zaawansowana

19.30-20.30 kurs jogi VI-VII

20.45-21.45 wstępny kurs jogi 

pt.: 17.45-19.15 średnio-zaawansowana

19.30-20.30 wstępny kurs jogi

Przerwa wakacyjna: 30 lipca - 2 września'18  

Opłaty: 

Obok opłaty za pojedyncze wejście proponujemy cztery rodzaje karnetów miesięcznych w zależności od częstotliwości zajęć w tygodniu.

 
ulgowe:
zwykłe:
zajęcia terapeutyczne:
jednorazowe wejście:35 zł35 zł 160 zł/
200 zł*
karnety miesięczne
   
raz w tygodniu
(4 wejścia):
90 zł110 zł --
dwa razy w tygodniu
(8 wejść):
140 zł160 zł --
trzy razy w tygodniu
(12 wejść):
160 zł / 180 zł
dowolna ilość zajęć:180 zł / 200 zł

Karnet miesięczny jest wystawiany dla konkretnej osoby i tylko ona może z niego korzystać, obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia.

*/ Opłata za zajęcia indywidualne wraz z konsultacją - pierwsze spotkanie.

W wypadku, gdy osoba nie wykorzysta wszystkich zajęć opłaconych w karnecie (nie dotyczy karnetów zawierających wejścia na zajęcia terapeutyczne) z przyczyn leżących po jej stronie, może je dodać do kolejnego karnetu, o ile:

  • kolejny karnet zostanie wykupiony w terminie nie przekraczającym tygodnia od terminu ważności poprzedniego,
  • w okresie ważności kolejnego karnetu po wykorzystaniu wszystkich wykupionych w jego ramach wejść zmieszczą się dodatkowe wejścia do odrobienia.

Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy SJ do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

Osobne zasady obowiązują dla kursów jogi. Opłata za kurs pobierana jest jednorazowo – przy zapisach na kurs – z uwagi na rezerwację miejsca na okres trwania całego kursu.

Karta Multi Sport:

  • jest honorowana na wszystkich zajęciach karnetowanych za wyjątkiem sesji terapeutycznych, nie jest honorowana na zajęciach w ramach semestralnych kursów jogi,
  • posiadacz karty Multi Sport nieodpłatnie może uczestniczyć w zajęciach nie dłuższych niż 1 h 30 min. w wypadku zajęć dłuższych niż 1 h 30 min. konieczna jest dopłata 5 zł. za każdorazowe zajęcia.

Karta Fit-Profit:

  • jest honorowana na wszystkich zajęciach karnetowanych nie dłuższych niż 1 h 30 min. za wyjątkiem sesji terapeutycznych, nie jest honorowana na zajęciach w ramach semestralnych kursów jogi,
  • posiadacz karty Fit-Profit nieodpłatnie może uczestniczyć w zajęciach nie dłuższych niż 1 h 30 min. w wypadku zajęć dłuższych niż 1 h 30 min. konieczna jest dopłata 5 zł. za każdorazowe zajęcia. Punkt ten nie dotyczy posiadaczy karty Fit-Profit Prestige.

Multikarnet OK-System:

  • jest honorowany na wszystkich zajęciach karnetowanych za wyjątkiem sesji terapeutycznych, nie jest honorowany na zajęciach w ramach semestralnych kursów jogi,
  • posiadacz multikarnetu Gold i Platinium OK-System nieodpłatnie może uczestniczyć w wyżej wymienionych zajęciach,
  • posiadacze multikarnetu Silver OK-System uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 3 zł. za każdorazowe wejście na wyżej wymienione zajęcia.
Karta Benefit Systems