Szkolenie Junior Intermediate I/ II 2018/19

Szkolenie koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z warsztatem nauczycielskim zarówno w wymiarze merytorycznym - jak nauczać konkretnych asan z sylabusa Junior Intermediate I/ II, jak i organizacyjnym - jak demonstrować, jak korygować, jak ustawić się względem grupy. Chciałabym również w systematyczny sposób podjąć zagadnienie sekwencjonowania asan. Ponieważ istotną kompetencją jaką powinni wykazać się kandydaci na poziom Intermediate jest radzenie sobie z osobami praktykującymi w ciąży - osobny blok stanowić będą zagadnienia kobiece i prowadzenie pań w ciąży. Konteksty dla Joga Sutr poprowadzi dr hab. Marzenna Jakubczak. Wczasie gdy grupa Junior I słuchać będzie wykładu z filozofii, grupa Junior II omawiać będzie warianty terapeutyczne. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału!

Katarzyna Pilorz
Senior Intermediate II
 
Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • dyplomowanych nauczycieli jogi metody Iyengara (min. Introductory II) zainteresowanych rozwijaniem swojego warsztatu oraz pogłębianiem praktyki własnej,
 • osób przygotowujących się do egzaminu Junior Intermediate I lub Junior Intermediate II
Rekomendacje na egzamin:
 • min. warunki uzyskania rekomendacji - udział w 4 zjazdach weekendowych, wyjazdowym warsztacie letnim oraz w 2 warsztatach dot. ciąży (chyba, że kandydat już brał udział w warsztatch ciążowych)
 • w wypadku niespełnienia któregoś z nich - istnieje możliwość ustalenia warunków na innych zasadach
 • spełnienie min. warunków uzyskania rekomendacji nie gwarantuje uzyskania rekomendacji na egzamin
Zasady uczestnictwa:
 • szkolenie prowadzone będzie w stałej grupie, zatem zgłąszając się na nie uczestnicy zapisują się na całość
 • opłata za zjazdy obowiązuje niezależnie od frekwencji, w wypadku nieobecnosci możliwe jest "odrobienie zjazdu" w ramach innych warsztatów weekendowych
 • warunkiem przystąpienia do szkolenia jest udział w egzaminie wstępnym z praktyki asan Junior Intermediate I, który odbędzie się 9 listopada o 10.00 (przed warsztatami kobiecymi) lub w Krakowie - 27 października o 13.00.

Program:

piątek:
 14.00 - 14.30 formalności
 14.30 - 17.00 zajęcia z nauczycielem
 17.00 - 18.30 sekwencjonowanie (Junior I)
 18.30 - 19.30  sekwencjonowanie (Junior II) 
 
sobota:
  9.15 - 10.45 pranayama – nauczanie (2 os)
 11.00 - 13.00 nauczanie I (4 os)
 13.00 - 14.30 przerwa na posiłek
 14.30 - 16.00 konteksty dla Joga Sutr (Junior I)/ sekwencje terapeutyczne (Junior II) 
 16.00 - 18.00 nauczanie II (4 os.)
 18.00 - 19.30 nauczanie pozycji odwróconych
 
niedziela:
  9.15 - 10.45 pranayama – nauczanie (2 os)
 11.00 - 14.00 nauczanie III (6 os)
 14.00 - 14.30 test z anatomii (Junior I)

Terminy zjazdów weekendowych (pt.- nd.):

 
9/10/11  listopada Zagadnienia kobiece - ciąża + egzamin kwalifikacyjny
2/3 marca Powrót do praktyki po ciąży 
 
4/5/6 stycznia stojące
14/15/16 lutego siady/ skręty
29/30/31 marca skłony/ lotosy
10/11/12 maja wygięcia
 
24-30 czerwca'19 (pn.-nd.) - zjazd letni ('Nieprześnia 1' - Bochnia)
 

Koszt:

 • egzamin wstępny/ wpisowe: 80 zł.
 • zjazd zagadnienia kobiece (Fabryka Energii, Wrocław): 400+300 zł. - 700 zł.
 • zjazdy weekendowe (Studio Jogi, Kraków): 4 x 450 zł. - 1800 zł.
 • zjazd letni: 1800 zł. obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i zajęcia warsztatowe.
 • sumaryczny koszt rocznego szkolenia: 4380 zł. 

Zapisy:

 • trwają do 20 września'18 (czw.) - po tym terminie okaże się czy szkolenie się odbędzie - nie zwlekajcie z zapisami!!!
 • odbywają się telefonicznie lub e-mailem wraz z wpłatą zaliczki: 280 zł. osobiście, lub przelewem na konto podane w dziale 'kontakt'
 • prosimy opatrzyć przelew tytułem: 'szkolenie Junior Intermediate I/ II', prosimy również o nie dokonywanie wpłat przelewem wyższych niż podana kwota zaliczki.
 • min. ilość uczestników potrzebna do uruchomienia szkolenia - 8 osób, maksymalna - 16 osób.

Miejsce:

Studio Jogi Katarzyny Pilorz, Kraków

Fabryka Energii, Wrocław 

Zapraszamy!!!